beaufort, Zeist

Pal aan de bosrand, in het midden van het land, is het ontwerp gemaakt voor een sculpturale toren van gestapelde bosvilla’s. Het gebouw huisvest 19 royale appartementen met panoramisch uitzicht over de bosrijke omgeving.

De toren is onderdeel van de herstructurering van de wijk Kerckebosch te Zeist en vormt de buitenste sluitsteen van een reeks nieuwe appartementengebouwen, in een van de groene lobben aan de rand van het bos.

De thema’s zand–stam–blad zijn de dragers van het concept en de materialisatie van de toren, waarbij de stapeling van deze thema’s - in lagen op elkaar - heeft geleid tot het uiteindelijke ontwerp

Voor het ontwerp van de Stuiftoren heeft de groene en bosachtige omgeving op zand tot directe inspiratie geleid. De thema’s zand–stam–blad zijn de dragers van het concept en de materialisatie van de toren, waarbij de stapeling van deze thema’s – in lagen op elkaar – heeft geleid tot het uiteindelijke ontwerp. Binnen het thema zand zijn de vloerafwerking, borstweringen en terrassen opgenomen. De buitenplafonds krijgen vorm binnen het thema blad, door een groene en informele afwerking van alle onderzijden van balkons en overstekken.  De daar tussen geplaatste gevelinvullingen tot slot, bestaande uit dragende kolommen en grote, transparante puien, zijn binnen het thema stam uitgewerkt.

De toren oogt sculpturaal en weelderig, maar is tegelijkertijd opgezet binnen een rationele grid-structuur, waarin de kern tezamen met de kolommen langs de gevellijn de draagstructuur vormt. Deze structuur wordt doorgezet tot in de half verdiepte parkeergarage, waar zich ook de bergingen van de appartementen bevinden. Bovengronds telt het gebouw 10 bouwlagen, met op iedere laag 2 L-vormige appartementen, die overhoeks zijn ontworpen en spiegel symmetrisch georiënteerd zijn, waardoor een diversiteit in uitzicht en woonervaring wordt gecreëerd. De uitzondering binnen deze configuratie is de bovenste verdieping, waar zich een 360 graden rondlopend penthouse bevindt.

Het gebouw is geworteld in haar groene omgeving. De entree wordt bereikt via een trap, of glooiend oplopend bospad. De geknikte gevel vouwt ter plaatse van de entree van de toren naar binnen, waarmee het binnenkomen op een uitnodigende wijze is vorm gegeven. Eenmaal binnen ontvouwt zich een dubbelhoge entreehal met zicht op de omgeving en de centraal geplaatste kern, met liften en trappen, die toegang geeft tot de appartementen.

De appartementen zijn rondom voorzien van royale buitenruimtes. Door het wisselend laten uitsteken van vloervelden en het naar binnen vouwen van puien, ontstaan op strategische plekken grote ‘buitenkamers’. Ter plaatse van deze ruimtes lijkt de grens tussen binnen en buiten te vervagen, waarmee de bosrijke omgeving deel gaat uitmaken van het wonen op deze bijzondere plek. Met het spiegelen van de appartementen zijn ook de buitenruimtes per laag anders gepositioneerd. Van buiten laat de toren zich hierdoor lezen als een onregelmatige stapeling van naar binnen en buiten vouwende balkons, waarmee het gebouw zich ogenschijnlijk willekeurig en vanzelfsprekend lijkt te vervlechten met haar bosrijke omgeving, terwijl het tegelijkertijd als een baken de entree van Kerckebosch markeert.

Projectdetails
 • Locatie
 • Zeist, The Netherlands
 • Opdrachtgever
 • Slokker Vastgoed BV & NCB-Projectrealisatie
 • Ontwerp
 • 2019 >
 • Oppervlak
 • 4.200 m2
 • Programma
 • Wonen
 • Opdracht
 • Directe opdracht
 • Team
 • Jeroen Schipper, Rutger Schoenmaker, Angeliki Chantzopoulou, Matilde Miuzzi, Julija Osipenko
 • Stedenbouwkundige
 • wUrck
 • Adviseurs
 • IMD Raadgevende Ingenieurs
 • Visuals
 • Vero Digital, Orange Architects
Publicaties