porseleinen hof, Delft

Porseleinen Hof is als onderdeel van Veld 8 gesitueerd in de westelijke uitloper van het Spoorzonegebied, ook wel Nieuw Delft genoemd, en wordt gezien als een hoeksteen van het plangebied. Deze hoeksteen wordt gevormd door een hoogte accent op veld 8.5 en een cluster met grondgebonden woningen op veld 8.3. Door beide kavels in samenhang met elkaar te ontwerpen ontstaat een plan waarin het parkeren, gedeeld autogebruik, collectieve buitenruimtes, daktuinen en programma optimaal op elkaar zijn afgestemd, waardoor een aangenaam en gedifferentieerd woonmilieu ontstaat.

De basis van beide plandelen wordt gevormd door een rationele bouwstructuur, waarbij de parkeer- en fietsparkeer voorzieningen op maaiveld en de daarboven gelegen woningen naadloos op elkaar aansluiten.

De sculpturale verschijningsvorm van de toren, die met wit geglazuurd keramisch materiaal wordt bekleed, zorgt er voor dat Porseleinen Hof van alle zijden verschillend in het straatbeeld verschijnt

Deze heldere structuur maakt het mogelijk om de bouwmassa te geleden, waarmee sculpturale gebouwen ontstaan die architectonisch uitdrukking geven aan het gedifferentieerde programma dat wij op deze locatie realiseren. Een programma dat goed verankerd wordt in zijn omgeving en aansluiting zoekt op de water- en groenstructuur die manifest deel uitmaakt van het raamwerk van Nieuw Delft. Een ambitie die in het Masterplan ‘Zicht op Delft’ als volgt mooi wordt omschreven: “.. een gedifferentieerd stadsbeeld dat de bestaande karakteristiek respecteert zonder zich daar volledig naar te voegen.”

Entrees van de woningen en de (micro) appartementen in Porseleinen Hof zijn – behalve aan de waterzijde – rondom de gebouwen gesitueerd, evenals verblijfsruimten die op de begane grond de parkeervoorzieningen afzomen. Op de begane grond wordt ook een horeca voorziening gerealiseerd, die aan de Papsouwselaan uitnodigend is vorm gegeven. Zo ontstaan levendige plinten aan de naastgelegen straten en het park. In het hart van de toren bevindt zich een atrium, met een tribunetrap, die de bewoners en bezoekers van de begane grond naar de eerste verdieping leidt. Naast de collectieve daktuin op de derde verdieping van de toren, beschikken alle woningen die groter zijn dan 50 m2 over een eigen buitenruimte, in de vorm van een balkon of dakterras.

De belangrijkste drager van Porseleinen Hof is de markante toren aan de Papsouwselaan, die als een baken de entree van Nieuw Delft aan de westzijde van het plangebied markeert. De sculpturale verschijningsvorm van de toren, die met wit geglazuurd keramisch materiaal wordt bekleed, zorgt er voor dat Porseleinen Hof van alle zijden verschillend in het straatbeeld verschijnt.

Een door daglicht verlicht atrium in het hart van het gebouw geeft uitdrukking aan het samenwonen in Porseleinen Hof. De skybar op de 4e verdieping, geeft toegang tot een collectief dakterras, dat omgeven is door groen en plantenbakken. Door de collectieve binnen- en buitenruimten kunnen bewoners elkaar het hele jaar ontmoeten. Een eigen auto is niet nodig: een grote fietsenstalling, deelauto’s en een goede verbinding met het tram- en busstation maken duurzaam vervoer mogelijk.

Projectdetails
 • Locatie
 • Delft, Nederland
 • Opdrachtgever
 • Synchroon
 • Ontwerp
 • 2015 >
 • Oppervlak
 • 11.980 m2
 • Programma
 • Wonen
 • Opdracht
 • Directe opdracht
 • Team
 • Jeroen Schipper, Kapilan Chandranesan, Max Hissink, Bas Kegge, Julija Osipenko, Rutger Schoenmaker
 • Stedenbouwkundige
 • Palmbout
 • Adviseurs
 • IMd, Nelissen, Felixx Landscape Architects, BBN
 • Aannemer
 • ERA Contour
 • Visuals
 • Orange Architects
Publicaties